| Home | Register | Members area | Search | Forum | Chat | Blogs | Articles | FAQ | Subscription | Links | Statistics | راهنما | | فروشگاه |Category: All categories

ادبیات

قسم به بزرگی ات
و لحظه هایی که از آن من کرده ای
دنیا و دار و ندارش
به چشم بر هم زدنی هم نمی ارزد
Author: difooneCreation date: 2011/04/09 22:23:21
Rating: 4.556 (9 votes), Views: 2821


Comments

Pages : [1] 2 Next

مجبور نیستی بمانی ....ولی نرو 2013/08/18 09:19:11پابند کفشهای سیاه سفر نشو

یا دست کم بخاط من دیرتر برو

دارم نگاه می کنم و حرص می خورم

امشب قشنگ تر شده ای - بیشتر نشو

کاری نکن که بشکنی امـ...ا شکسته ای

حالا شکستنی ترم از شاخه های مو

موضوع را عوض بکنیم از خودت بگو -

به به مبارک است :دل خوش - لباس نو

دارند سور وسات عروسی می آورند

از کوچه های سرد به آغوش گرم تو

×××

هی پا به پا نکن که بگویم سفر به خیر

مجبور که نیستی بمانی ...

ولی نرو

n1380

آنجا که تویی... 2013/08/18 09:18:34آن‌جا که تویی، غم نبود، رنج و بلا هم

مستی نبود، دل نبود، شور و نوا هم


این‌جا که منم، حسرت از اندازه فزون‌ست

خود دانی و، من دانم و، این خلق خدا هم


آن‌جا که تویی، یک دل دیوانه نبینی

تا گرید و گریاند از آن گریه، تو را هم


این‌جا که منم، عشق به سرحد کمال‌ست

صبر است و سلوک‌ست و سکوت‌ست و رضا هم


آن‌جا که تویی باغی اگر هست ندارد

مرغی چو من، آشفته و افسانه‌سرا هم


این‌جا که منم جای تو خالی‌ست به هر جمع

غم سوخت دل جملۀ یاران و مرا هم


آن‌جا که تویی جمله سر شور و نشاطند

شه‌زاده و شه، باده به دستند و گدا هم


این‌جا که منم بس که دورویی و دورنگی‌ست

گریند به بدبختی خود، اهل ریا هم

n1380

دوست دارم جستجو در جنگل موی تورا ..... 2013/08/18 09:11:02


دوست دارم جستجو در جنگل موی تـو را

از خدا چیزی نمی خواهم به جز بوی تو را


دخـتر زیـبای جنگل های آرام شمال !


از کـجا آورده دست باد گیسوی تو را ؟


آستینت را که بـالا داده بودی دیـده انـد


خلق ، رد بوسه ی من روی بازوی تو را


چشمهایت را مراقب باش ، می ترسم سگان


عــاقبت در آتـش انــدازنـد آهــوی تو را


کاش جای زندگی کردن در آغوشت ، خدا

قسمتم مـی کرد مردن روی زاــنوی تو را


n1380

شعر ناز 2013/08/18 09:09:14
تو مرغ عشقی و در جانم آشیانه گرفتیهزار گلشن دل را به یک بهانه گرفتی

مرا دلیست که هرگز به دلبری نسپردمدر این خرابه ندانم چگونه خانه گرفتی

من آن کبوتر پروازی ام که رام نبودممرا به دام کشیدی به آب و دانه گرفتی

به برق خشم براندی به ناز چشم بخواندیببین کبوتر دل را چه دلبرانه گرفتی

جوانه ها به دلم از نسیم عشق تو سر زدشدی چو اتش و در نطفه ای جوانه گرفتی

بهای ناز تو جان بود اگر دریغ نکردمدر این معامله هم بارها بهانه گرفتی

چگونه نام وفا می بری که از ره یاریبه یاد من ننشستی سراغ من نگرفتی

هزار مرغ غزلخوان به نام عشق تو پر زدمیان ان همه بال مرا نشانه گرفتی

چو بلبلان بهاری ترانه خوان تو بودمبه صد بهانه ز من لذت ترانه گرفتی

بیا بیا که پس از شِکوِه ها هنوز هم ای یارتو مرغ عشقی و در جانم آشیانه گرفتی

n1380

شعر ناز 2013/08/18 09:07:48
مست از خواب بر انگیختمش

دست در زلف کج آویختمش

جام آن بوسه که میسوخت مرا

تا لب آوردمش و ریختمش

n1380

شعر ناز 2013/08/18 09:07:08
شعر ناز چشمانت

چه موج روشنی دارد

نگاه مست ماه تو

و شعر ناز چشمانت

غزل آوازه ای ناب است و شورآسا

به گلوار لبانت غنچه باز لاله ای در ناز

به سبزی می زند عشقت

چو نوری می دمد هر سایه از سرو سر و پایت

و آغوشت ... وای آغوشت

تن پیچ لطیف گوهرین مخملین مهر

و لب ها ... بوسه ها در نیمه خواب و ناز

چه طعم دلکشی دارد

دلم تا هرم گرمای تنت ... نآرام

کنار ماهتاب شیقرار اولین دیدار ... می ماند

و منگ از مسکر آغوش ناب آن شبانگاهی ...

مبهوت است .

n1380

شعر ناز 2013/08/18 09:06:28
یک لحظه دلم خواست صدایت بکنم

گردش به حریم با صفایت بکنم

آشوب دلم به من چنین فرمان داد

در سجده بیفتم و دعایت بکنم

n1380

سلام 2013/08/18 09:05:27
حافظ زچشمان قشنگ تو غزل ساخت

هر کس که تو را دید به چشمان تو دل باخت

نقاش ازل تا که به چشمان تو پرداخت

دیوانه شد از طرز نگاهت قلم انداخت

n1380

شعر ناز 2013/08/18 09:05:00
عشق یعنی التماس و انتظار

عشق یعنی بوسه ای بر دست یار

عشق یعنی هر چه دارم مال تو

عشق یعنی پا و دل دنبال تو

عشق یعنی خال و ابروی کمان

عشق یعنی تا ابد با من بمان

n1380

2013/08/18 09:04:11


شعرهای ناز

از من آزرده مشو

می رم از خانه تو

قبل رفتن تو بدان عاشق و بی تقصیرم

تو اگر خسته ای از دست دلم حرفی نیست

امر کن تا که بمیرم

به خدا میمیرم

n1380


Pages : [1] 2 Next

| Processing time: 0.0245409 sec. | Users online: - 0 | Guests online: - 7 | اين بخش متعلق است به: كانون دانش |

Feedback | پرسش از مدير | RSS News Feeds | Testimonials | Terms Of Use | Privacy Statement