| خانه | ثبت نام | ورود اعضا | جستجو | كلوب ها | چت | بلاگ توییت | نوشته ها | سوالات متداول | همسنگ | لينكها | آمار | راهنما | | فروشگاه |

كلوب ها

كلوب ها :: جستجو در كلوب :: گزينه هاي كلوب :: برترينها در كلوبها


G- کلوب های عمومی > سخن بزرگان > سخن بزرگان درباره غم واندوه
php #1
پستها: 382

آف لاين
2011/06/01 16:45:47
سخن بزرگان درباره غم واندوه

سخن بزرگان درباره غم واندوه

آنكه خوشي خود را در رنج ديگران ببيند، هرگز روي خوشي را نمي بيند.((بودا))اگر يك روانپزشك ادعا كند كه بيشتر اختلافات زناشويي بوجود آورنده ناكامي هاي جنسي نيست، خيلي نادان است. به طور كلي، اگر زن و مرد در زندگي جنسي از يكديگر خشنود شوند، ساير اختلافات و ناراحتي هاي زندگي را ناديده خواهند گرفت.((دكتر هاميلتون))اميد دارويي است كه شفا نمي دهد، اما درد را قابل تحمل مي كند.((مارس آشار))بي صبري، شخص را از هيچ رنجي نمي رهاند، بلكه درد جديدي را براي از پا در آوردن او به وجود مي آورد.((افلاطون))به سختي مي توان در بين مغز هاي انديشمند جهان، كسي را يافت كه داراي يك نوع احساس مذهبي مخصوص به خود نباشد؛ اين مذهب با مذهب يك شخص عادي تفاوت دارد.((آلبرت انيشتين))تمام بدبختي ها و عذابهايي كه خدايتان براي شما مي فرستد، از سوي خود شما فرستاده مي شود.((موريس مترلينگ))اگر با مطلبي مخالف هستيد، چنان به نرمي و مهرباني آن را رد كنيد كه گوينده ناراحت نشود.((جان كايزل))اگر وجود خار در گل مايه اندوه ماست، وجود گل در كنار خار بايد مايه شادي ما باشد.((گوته))آنكه به فكر فردا نيست، به غم فردا گرفتار خواهد شد.((كنفوسيوس))از همه اندوهگين تر شخصي است كه از همه بيشتر مي خندد.((ژان پل سارتر))تمام سرمايه فكري و دانش بايد تسليم يك عظمت اخلاقي و روحي گردد، وگرنه دانش مانند رودي خواهد بود كه نتوانسته خط سير خود را بپيمايد و به دريا بريزد و با وضعي اندوه بار در صحرا و ريگزارها فرو مي رود.((موريس مترلينگ))اگر ما ديگران را در سختيها و گرفتاريها دلداري دهيم، خود نيز آرام مي شويم.((آبراهام لينكلن))اسارت و بندگي مردم به خود آنها و ميزان تحمل رنج و قبول فداكاري شان بستگي دارد.((گاندي))آيا به ياد داريد كه در دوره حيات از دست شخصيت خودتان و آنچه كه نامش را «من» مي گذاريد، چقدر آسيب ديده ايد؟ تمام اوقات تلخي ها، رنجها، زيانها، بدبختي ها و ناكامي هاي شما در طول مدت حيات از دست همين «من» بوده است.((موريس مترلينگ))هرگاه تمام بلاها و سختي هاي بشر را در يك جا جمع كنند و در ميان مردم تقسيم نمايند، بدبخت ترين مردم چون سهم خود را ببينند، از سهم نخستين خويش راضي شده، لب از شكايت مي بندند.((سقراط))اشخاص شريف و درد كشيده اي وجود دارند كه با كمترين مهرباني قادرند رنج و درد خود را با شكيبايي تحمل كنند.((بودلر))درحقيقت هيچ چيز به اندازه رنج و بدبختي، روح انسان را بزرگ نمي كند.((لردآويبوري))مصيبت، سنگ محك حقيقي آدميزاد است.((؟))من از اين اندوهگين نمي شوم كه مردم مرا چنانكه هستم نمي شناسند، بلكه از آن غمگينم كه من مردم را چنانكه بايد و شايد نمي شناسم.((كنفوسيوس))هيچ كس بدبخت تر از كسي نيست كه هرگز به بلا و مصيبتي گرفتار نشده است.((جرمي تيلور))ديدن لبخند آنهايي كه رنج مي كشند از ديدن اشك آنها دردناكتر است.((مادام دولير))فقير براي سير كردن شكمش در عذاب است و ثروتمند براي معالجه ناراحتي.((بنجامين فرانكلين))كار كنيد تا همه غصه ها و پريشانيهاي خود را فراموش كنيد.((گاليله))هيچ چيز بهتر از كار كردن به جاي غصه خوردن، آدمي را به خوشبختي نزديك نمي كند.((موريس مترلينگ))عشق بايد شادي آور باشد نه رنج آور.((ناپلئون بناپارت))آنان كه مي خواهند خوب زندگي كنند بايد به حقيقت نزديك شوند؛ زيرا پس از نيل به مقام حقيقت يابي است كه دست از غم و اندوه دنيا برمي دارند.((افلاطون))كساني را مي شناسيم كه براي آرايش ظاهري و داشتن لباسي گرانمايه، شكم خود را گرسنه نگاه داشته و خانواده خود را در تنگدستي مي گذارند و براي فريب دادن چشم ديگران، خود را دچار رنج و محنت مي كنند.((بنجامين فرانكلين))انسان آنقدر كه از فكر رويدادهاي آينده غمگين مي شود، از خود آن رويدادها ناراحت نمي شود و بدبختانه فكر اينكه فردا چه حوادثي روي مي دهد، هميشه بر ما غلبه دارد.((مونتن))رنجها و ناراحتي ها فكر انسان را قوي مي كند.((ناپلئون بناپارت))غفلت از ناداني خود، دردي است كه نادانها به آن گرفتارند.((الكوت))براي زندگي فكر كنيد، اما غصه نخوريد.((ديل كارنگي))بيشتر سختي هاي زندگي براي اين است كه مي كوشيم از حقيقت آن بگريزيم.((غ-ذ))آنها كه غم كمتري دارند، با خودنمايي بيشتري مي گريند.((تاسيت))زندگي با شادي و غم همراه است و نبايد از آن بيم داشت.((لارشفوكولد))شاعر، سازي است كه استاد طبيعت ساخته و پرداخته و به دست خود گوشمالي داده است و به هر نسيمي كه بر او بوزد، به نوا مي آيد. ما چون از هيچ باد سختي به صدا نمي آييم، گويندگان را شوريده تصور مي كنيم.((حجازي))عشق در حقيقت عذاب است، ولي محروم بودن از عشق، مرگ است.((ويليام شكسپير))دشمني كسي را در دل راه مده كه تو را هميشه غمگين مي كند.((ارسطو))زن براي آن آفريده نشده كه وجودي پوچ و بيهوده باشد و تنها به درد زينت و تفريح مرد بخورد.((اسمايلز))اگر روح انسان چون آينه از رنگ غم پاك باشد، چه اهميت دارد اگر چهره او پر از چين شود.((لرد آويبوري))من درد انتظار را حس نمي كنم، از اين رو وقت شناس نيستم و مانند يك گوساله چشم به راه مي مانم.((فرانتس كافكا))براي آنچه كه انجام داده اي، غم خوردن بي فايده است.((ويليام شكسپير))عشق، مزيت دو فردي است كه همواره سبب رنج و اندوه يكديگر مي شوند.((سنت بوو))آدم بدبين، سختي را در هر فرصتي مي بيند، آدم خوش بين فرصت را در هر سختي.((وينستون چرچيل))سعادتمند كسي است كه به مشكلات و مصيبتهاي زندگي لبخند بزند.((كريستوفر مارلو))نصايح دوستانه، پايان بخش اندوه ماست.((ويليام شكسپير))براي درمان بدبختي و دردهاي بشر، دوايي بهتر از موسيقي وجود ندارد.((لودويگ وان بتهوون))هنگام خشم اگر درنگ پيشه كنيد، از صدها روز اندوه خوردن رسته ايد.((ضرب المثل چيني))حاضرم به هر كاري دست بزنم. براي من رنج و ناراحتي گذرا به هيچ روي مسئله اي نيست، به شرط آنكه احساس كنم اين تجربه تازه مرا به سطح جديدي سوق مي دهد. من شيفته ناشناخته ها هستم و تنها راه دستيابي به ناشناخته ها، شكستن موانع است.((دايانا نياد))اگر به جاي توجه به نتيجه و دستاورد كار، براي سختي ها و مشكلات آن ماتم بگيريد، كم كم نااميد و دلسرد مي شويد.((جان ماكسول))كاركنان لغزش هاي صادقانه را تحمل مي كنند، اما اگر به اعتمادشان آسيب برسانيد، ديگر به سختي مي توانيد اعتماد آنها را به دست آوريد. مي توان سر رئيس را شيره ماليد، اما نمي توان سر همكاران و زيردستان را شيره ماليد.((مدير عامل پپسي كولا))تنها مشكل ما با غم، بيچارگي، خشم، نوميدي، تشويش، دلهره و بدبختي آن است كه مي خواهيم از شر آنها راحت شويم؛ همين تنها مانع است. مجبوري با آنها زندگي كني... همه همان موقعيت هايي هستند كه زندگي با آنها به تماميت مي رسد و مي بالد.((اشو))بد نيست گهگاه غمگين باشي، غمين بودن زيبايي خود را دارد. فقط بايد بياموزي كه از زيبايي غمين بودن لذت ببري، از سكوت آن و از ژرفاي آن.((اشو))تعهد و احساس مسئوليت، نيروي تازه اي به ما مي بخشد. هر چه پيش آيد، بيماري فقر يا مصيبت، از هدف خويش دست نخواهيم كشيد.((اد مك الروي))جامعه اي كه مهارت در لوله كشي را تحقير مي كند، چون كاري پيش پا افتاده است و هر سخن مهمل فلسفي را بر مي تابد، چون فلسفه مقام بالايي دارد، نه لوله كش خوبي خواهد داشت و نه فيلسوفي به درد خور، نه در لوله هايش آب بند مي شود و نه در نظريه هايش.((جان گاردنر))در دل هر موفقيت، تحمل سختي و ناملايمات نيز وجود دارد.((جان ماكسول))در رندگاني هيچ چيز به اندازه سختي و ناكامي، انسان را بهبودپذير نمي كند.((جان ماكسول))من معتقدم موفقيت زماني به دست مي آيد كه يك قدم جلوتر برويم؛ يعني ضمن استقبال از ناملايمات و سختي ها شكست را بخشي از زندگاني خود بدانيم.((جان ماكسول))هيچ انساني كامل نيست، اما آدمهايي كه خيال مي كنند كامل هستند هرگز به درد كار تيمي نمي خورند.((جان ماكسول))براي تمام دردهاي دنيا، يا مداوا و چاره اي هست يا نيست. اگر چاره اي هست، براي به دست آوردنش كوشش كن و اگر چاره اي نيست فراموشش كن و فكرش را نكن.((؟))حسهاي بد و منفي مثل كينه، حسد، غم و غصه چنان با قدرت و سرعتي غيرعادلانه راه خود را در افكار آدمي باز مي كند كه به ناچار افكار خوب و خوشايند مجبور به عقب نشيني مي شوند.((ديل كارنگي))وقت خود را با كار پر كنيد. آنان كه دچار نگراني هستند دارويي مناسب تر و ارزانتر از اين براي مقابله با نگراني نمي توانند بيابند. اگر خود را در كار غرق نكنيد قطعاً در غم و نااميدي غرق خواهيد شد.((ديل كارنگي))چنانچه شما بخواهيد نگران گذشته شويد و در مورد آنچه كه از بين رفته، ناراحت و غمگين باشيد درست مثل اين است كه بخواهيد خاك اره را دوباره اره كنيد.((فرد فولرشيد))شاد و بانشاط باشيد، بگوييد و بشنويد و به غم و غصه مجالي براي خودنمايي ندهيد.((ويليام جيمز))زيان و درد برايمان آنقدر مهم نيست؛ آن چيزي كه موجب ناراحتي است، به ياد آوردن آنها است.((كنفوسيوس))چوب و سنگ مي تواند استخوانهايم را بشكند، اما كلمات و جملات هرگز موجبات ناراحتي ام را فراهم نمي كند.((برنارد باروخ))امروز من مردمي را مي بينم كه وراج، خودخواه و ناسپاسند، اما از اين موضوع ناراحت نيستم چون مي توانم دنيا را بدون وجود چنين مردمي در نظر مجسم كنم.((ماركوس اوريليوس))فراموش كردن اظهار تشكر و حق شناسي، جزيي از نهاد بشري است. به اين ترتيب اگر ما هميشه منتظر باشيم كه مورد تقدير و تشكر قرار بگيريم، در حقيقت خود را به سمت يك دنياي پر از غم و ناراحتي هدايت كره ايم.((ديل كارنگي))غمگين بودم كه چرا كفش ندارم، اما در خيابان مردي را ديدم كه پا نداشت.((هارولد ابوت))خيلي كم اتفاق مي افتد كه نسبت به آنچه داريم احساس رضايت و خشنودي كنيم و در عوض، هميشه براي آنچه كه نداريم تاسف مي خوريم و غصه دار هستيم.((آرتور شوپنهاور))شادي و نشاط زياد زماني رخ مي دهد كه بتوانيم بر سختيها و شدائد غلبه كرده و پيروز شويم.((هاري امرسون فوسديك))رنج و غصه را براي خودت بپذير و رفاه و آسايش را براي همه.((آبراهام لينكلن))وقتي براستي ايمان داري كه حق با تو است و درست مي گويي، هرگز از حرفهاي مردم نگران و ناراحت نشو!((الينور روزولت))كسي به جز خودم مسئول سقوطم نيست؛ بزرگترين دشمني كه باعث به وجود آمدن سرنوشتي غم انگيز و اندوهبار برايم شده تنها خودم هستم.((ناپلئون بناپارت))سن هر كس با توجه به ميزان درد و رنجي كه در برخورد با ايده هاي نو تجربه مي كند، تعيين مي شود.((كوينسي جونز))بيشتر اشخاص در سه موقعيت، اقدام به تغيير خود مي كنند: از بس كه رنج مي برند به اين كار تن مي دهند؛ از بس كه آموخته اند مايل به اين كار مي شوند؛ يا از بس كه عايدي دارند از توان انجام اين كار برخوردارند.((جان ماكسول))زندگي را نبايد تنها با پول سنجيد. من از اين كه بكارم و ديگران درو كنند ناراحت نيستم. زماني بايد تاسف خورد كه بكاريم و كسي درو نكند.((چارلز گوديِر))انجام هر نوع خدمت و تحمل هر گونه سختي و مذلت را به راه معشوق، ننگ عاشق نشماريم، بلكه آن را از افتخاراتش دانيم و مايه آراستگي و برازندگي او شناسيم.((افلاطون))عشق، نزديكترين دوست آدميان است و شفابخش دردهايي است كه راه خوشبختي و سعادت را بر بشر فرو بسته اند.((افلاطون))اگر از دوست خود جدا شدي، مبادا كه بر جدايي اش افسرده و غمين گردي؛ زيرا آنچه از وجود او در تو دوستي و مهر برانگيخته است، اي بسا كه در غيابش روشن تر و آشكارتر از دوران حضورش باشد.((جبران خليل جبران))تبهكار هميشه نگران كيفر خويش است، حتي اگر بر زر و زور لميده باشد و اين بسيار درد آور است، چرا كه سايه كيفر همواره در برابر ديدگانش است.((اُرد بزرگ))هر چه بلندپروازتر باشيد تپش قلبتان كمتر خواهد شد، فشار و دردهاي رواني تان نيز.((اُرد بزرگ))درد پيري، انحطاط روحي و جسماني آن نيست، بلكه بار خاطرات آن است.((ويليام سامرست موام))اگر قدرت [ آن را ] نداريد كه با نيروي خود سختيها را در هم شكنيد، دست كم مرد باشيد و در برابر حوادث بايستيد.((حسن صباح))نمي توانيم كاري كنيم كه مرغان غم، بالاي سرِ ما پرواز نكنند، اما مي توانيم نگذاريم كه روي سرِ ما آشيانه بسازند.((ضرب المثل چيني))اي كه در رنج و عذابي! تو آنگاه رستگار مي شوي كه با ذات و هويت خويش يكي گردي.((جبران خليل جبران))خدا هرگز وعده آسمان هميشه آبي، مراتع هميشه سبز و قلب هميشه رها از رنجها را نداده است، بلكه او وعده عشق و محبت ناميرا و حضور وفادارانه و همدلانه خود را داده است.((ناشناس))دانشي كه تو را اصلاح نكند گمراهي است و مالي كه تو را سود ندهد عذاب است.((ضرب المثل چيني))هيچ سرزمين سختي نمي تواند مانع جوشيدن چشمه هنر و دانش ايرانيان گردد.((شاه اسماعيل ساماني))براي ارواح بشري چه چيزي بالاتر از اين است كه در هر رنج و محنتي غمخوار يكديگر و در هر شادي، شريك خنده هاي هم و در خلوت خاطره هاي يكديگر تنها تصاوير ماندگار و ابدي وجود هم باشند.((جرج اليوت))خردمند به چيزي كه اگر به دستش نيايد غمگين و دل آزرده شود، هرگز دل نمي بندد.((بزرگمهر))در نظر خردمند شادي اي كه غم در پي دارد بي ارزش است.((بزرگمهر))اندوه و نشاط همواره دوشادوش هم سفر مي كنند و در آن هنگام كه يكي بر سفره ي شما نشسته است، ديگري در رختخوابتان آرميده باشد. شما پيوسته چون ترازويي بي تكليف در ميانه ي اندوه و نشاط هستيد.((جبران خليل جبران))دو چيز اندوه را از بين مي برد: يكي ديدار دوستان و ديگر، سخن دانايان و خردمندان.((ارسطو))رنج و شادي؛ اين سخن مرا جز با عاقلان مگوييد، زيرا مردم عوام جز نيشخند كاري نمي توانند كرد.((گوته))تا جهان بوده، بيگناهان قرباني رنج و غم بوده اند.((گوته))دنيا زادگاه رنج است؛ اگر در آن بماني، چون خواب و خيالي مي گريزد و اگر سفر كني غم با تو همراه مي آيد.((گوته))مگر نه اين است كه هرگاه دلي پر از مهر و صفا رنج مي برد تا شما را شادمان كند و چون شمع مي سوزد تا راه شما را روشن نمايد، فرياد مي زنيد: "براي اين ديوانه زنجير بياوريد."((گوته))غم جهان مخور كه غم خوردن، سرنوشتت را دگرگون نخواهد كرد، اما تعادل زندگانيت را به هم خواهد زد.((گوته))از اين مصيبتي گرانتر نيست كه ابلهان، دانايان را به فروتني بخوانند.((گوته))براي كسي كه از رنج روحي شديد در عذاب است، درد جسماني تمامي مفهوم خود را از دست مي دهد.((آرتور شوپنهاور))در حقيقت، محنت و رنج، اولين شرط و اساس هستي است.((آرتور شوپنهاور))ما به طور يقين براي پرداخت باج تولد و مرگ زندگي مي كنيم و از همه ي لذتها و رنجهاي زندگي بهره مند مي شويم و هيچ يك نيز نمي توانند ما را رهايي بخشند.((آرتور شوپنهاور))وحشت مرگ كه ما را با وجود اينهمه درد، سخت به زندگي چسبانده، براستي موهوم و غير واقعي است.((آرتور شوپنهاور))آن كه از سر عشق ازدواج كند، بايد در اندوه زندگي كند.((ضرب المثل اسپانيايي))ممكن است كه عاشق عيبهاي هولناك موجود در شخصيت محبوبه اش را ببيند و تشخيص دهد-كاستي هايي كه زندگي رنج آوري را به وي نويد مي دهد- و باز هم ترسي به دل راه ندهد.((آرتور شوپنهاور))آغاز وجود انسان از سينه ي زنان حيات مي يابد، آغازين كلمات را لبان او مي آموزاند، آغازين گريه ها را نوازش انگشتان او آرام مي دهد و واپسين آه ها را هم اغلب گوشِ زني مي شنود، آنگاه كه مردان از تحمل بار اندوه جانگزاي ديدن واپسين دم حيات مردي كه ايشان را پيشوا بوده، تن مي زنند.((بايرون))راز اضطراب و اندوه مدام در به زبان آوردن همه چيز است.((آرتور شوپنهاور))آنچه مردم را سنگدل مي سازد اين است كه در هر انسان تنها آن ميزان توان هست كه بتواند دردها و رنجهاي خود را تحمل كند.((آرتور شوپنهاور))هيچ كس نمي داند چه توانايي هايي براي تقلا و تحمل رنج در خود دارد، تا زماني كه اتفاقي مي افتد و اين نيروها را به جنبش در مي آورد.((آرتور شوپنهاور))پس از مدتي طولاني امكان دارد كه بر مرگ رقبا و دشمنانمان هم تقريباً به قدر مرگ دوستان و عزيزانمان غصه بخوريم؛ البته زماني كه ايشان را به عنوان شاهدان پيروزيهاي درخشانمان از دست داده باشيم.((آرتور شوپنهاور))با رشد يقين و اطمينان، شادماني رشد مي يابد و با رشد شك و ترديد، تنش، بي قراري و بدبختي. شك و ترديد در نهايت به رنج و عذاب و نگراني مي انجامد.((اشو))لذت راستي چنان است كه هيچ كس دوست ندارد در رنج و دروغ فرو افتد.((اشو))مردم به اين دليل عشق مي ورزند كه غمگين اند؛ به اين دليل در جست و جوي ديگري اند كه تنها هستند و عشق فقط زماني امكان پذير است كه تو تنها نباشي، بلكه در يگانگي باشي؛ با خودت قهر نباشي، بلكه با خودت در شيفتگي و سرمستي باشي.((اشو))عشق دردي است كه تنها سه دارو دارد: گرسنگي، انتظار و انتحار [= خودكشي ].((كراتس))عشق دردي شديدتر از تمام دردهاي ديگر است، زيرا در عين حال، روح و قلب و كالبد را مي رنجاند.((ولت))تا به حال هيچ فيلسوفي قدم به عرصه خاك نگذاشته كه بتواند دندان درد را تاب آورد.((ويليام شكسپير))كسي كه از رنج زندگي بترسد، از ترس در رنج خواهد بود.((مثل چيني))مهارت دريانورد در طوفان و شجاعت سرباز در ميدان جنگ آشكار مي گردد؛ باطن و سيرت مردم را در حين بدبختي و مصيبت آنها مي توان شناخت.((دانيال حكيم))اگر شاد بودي آروم بخند تا غم بيدار نشه و اگر غمگين بودي آروم گريه كن تا شادي نااميد نشه.((چارلي چاپلين))خداوند براي ما نيكي و شادي را پسنديده است؛ اين ماييم كه از ميان هزاران شادي به دنبال حاشيه غمگين شادي ها مي رويم.((فرانك))هميشه دشمنانت را ببخش؛ هيچ چيز بيش از اين آنها را ناراحت نمي كند.((اسكار وايلد))زندگي لذتبخش است و مرگ آرامش بخش؛ در اين ميان، از جايي به جايي شدن رنج آور است.((آيزاك آسيموف))گذشته، سرمايه اي است كه اندوخته ايم؛ مي توان آن را به تأسف و اندوه صرف كرد يا براي موفقيت آينده به كار برد.((محمد حجازي))هرچيز را پيش از وقوع، ديدن و عاقبت انديش بودن، كار خوبي است؛ اما براي مشكلات احتمالي آينده، از امروز اندوهگين شدن، شايسته نيست.((ديل كارنگي))هر عيش و لذتي را كه در دنيا مي بينيد، داراي رنج و زحمت است و اگر همان زمان براي ما زحمت ايجاد نكند، در آينده اسباب دردسر مي شود. فقط دو لذت وجود دارد كه هرگز نتيجه ناگوار و پشيماني دربر ندارند: نيكي كردن به مردم و انجام وظيفه.((ژان ژاك روسو))از آينده ناراحت نباشيم؛ بار روزانه را به منزل برسانيم!((لاكوردر))پيوسته امواج شادي و اندوه از دو طرف ما مي گذرد؛ استفاده از آنها به اراده ي خودمان بستگي دارد.((ابوالعلاء))جهان هنر، جهان دردها، يادها، ناكامي ها و اميدواري ها است. هر رنجي زخمي است كه تارهاي دل شاعر را به لرزه و ناله در مي آورد و يادِ هر اميد از دست رفته اي مايه ي انديشه ي هنري شاعر است.((محسن هشترودي))دنيا چنان ساخته شده كه اگر از شادكامي هايش بهره بريد، بايست رنج هايش را هم تاب آوريد. خوشتان بيايد يا نه، نمي توانيد يكي از اين دو را بدون ديگري داشته باشيد.((سوامي برهماناندا))پيروزي از آن مردماني است كه هميشه تواناييِ [ ايستادگي ] در برابر سختي ها را داشته باشند.((خواجه نصير توسي))وقتي فرد در فشار درد و رنج باشد و مانند افراد شكست خورده به نظر برسد، تازه فرصت پيدا مي كند چيزي ياد بگيرد.((رالف والدو امرسون))بين رنج بردن و هيچ، به ما حق انتخاب داده اند؛ من رنج را برداشته ام.((ويليام فالكنر))اگر مي خواهي اندوهگين نباشي، حسود مباش.((انوشيروان عادل))دوستي، شادي هايمان را دو برابر و غصه هايمان را تقسيم مي كند.((سيسرو))يكي از دلايل اصلي غم و اندوه، جستجو براي يافتن شادي است.((اريك هافر))يك شادي، صدها غصه را پراكنده مي سازد.((مثل چيني))خوشبختي براي فخر فروشي نيست، بلكه بايد از آن لذت برد. بنابراين، اگر بدانم و احساس كنم كه شاد هستم، هر چند ديگران مرا غمگين و درمانده به حساب آورند، نظر ايشان را نخواهم پذيرفت.((توماس تراهون))همه آرزوها از نياز سرچشمه مي گيرد، يعني از كمبودها و رنجها.((آرتور شوپنهاور))هنر، گونه اي رستگاري است؛ ما را از خواستن، يعني درد و رنج، آزادي مي بخشد و تصاوير زندگاني را دلربا مي سازد.((آرتور شوپنهاور))گشادن عقده هاي درون در پيش دوستان دو تأثير دارد؛ يكي آنكه شادي را دو برابر مي كند و ديگر آنكه غم را دو نيم مي سازد. زيرا آن كس كه دوستان را در شادي خويش شريك مي كند، سرور خاطرش بيشتر مي شود و آن كه غم دل به ياري همراه مي گويد، بار اندوه خويش را سبك تر خواهد يافت.((فرانسيس بيكن))

به اين مطلب امتياز دهيد:

+12
كاربران حاضر:

شما از امتياز لازم براي پاسخ به موضوع مطروحه دركلوب برخوردار نيستيد.


| زمان ايجاد: 0.0413539 ثانيه. | کاربران آنلاين - 0 | ميهمانان آنلاين - 6 | اين بخش متعلق است به: كانون دانش |

ايميل به مدير سايت | پرسش از مدير | فيد آر اس اس همسنگان | پیشنهاد و انتقاد | شرايط عضويت | توصيه هاي امنيتي