| خانه | ثبت نام | ورود اعضا | جستجو | كلوب ها | چت | بلاگ توییت | نوشته ها | سوالات متداول | همسنگ | لينكها | آمار | راهنما | | فروشگاه |

كلوب ها

كلوب ها :: جستجو در كلوب :: گزينه هاي كلوب :: برترينها در كلوبها


A- کلوب الهیات > دعاها و مناجات > بهترین دعا برای خواستن چیزی چیست؟
MR.Roh@m #1
پستها: 58

آف لاين
2011/07/19 17:44:52
بهترین دعا برای خواستن چیزی چیست؟

یشنهادات زیردردعاکردن موثرهستند:
1-هرروزمدتی رابه سکوت بگذرانید.جسمتان راآسوده کنید،افکارتان راازمشکلات برگیریدومتوجه خداکنیدوبدین ترتیب ذهن وروحتان رااستراحت بدهید.جواب هرمشکلی درخدانهفته است.وقتی که ذهنتان رابرخدامتمرکزکنید،راه حل بطورخودکاربه سراغتان می آید.آنقدرمنتظرشویدتاجواب رادریابید،حتی اگرانتظارتان ساعتها طول کشد.
2-باخداصحبت کنید،همانطورکه ممکن است بادوستتان حرف بزنید.دعا،گفتگوباخدا وسخن گفتن بااوبعنوان دوستی عزیزوصمیمی است.ساده وطبیعی باخداحرف بزنید.هرچه رادردل داریدبه اوبگویید.نگوییدکه خداهمه چیزرامیداندپس چراآنچه راکه میداندبرایش تکرارکنم!وقتی هرچه رادردل دل داریدبه اوبگویید،آماده دریافت پیام خداخواهیدشد.دردعافکرنکنیدکه بایدازکلمات وعبارات رسمی وادبی استفاده کنید.باخدابه زبان خودتان سخن بگویید.زبانی که خدادوست دارد،زبان دل است،زبان عشق.
3-بسیاری ازمردم احساس میکنندچنان پلیدوگناهکارندکه نمی توانندبه خدانزدیک شوند،اماخداهمچون مادرماست.اگرکودکی درچاله ای بیفتدوسراپاآلوده شود،چه خواهدکرد؟نزدمادرش میرودومیگوید:مادر!من کثیف شده ام.مرابشوی وتمییز کن!
4-دوباره ودوباره باخداسخن بگویید.هراندازه که میتوانیدبااوحرف بزنید.وقتی که دراتوبوس هستید،درمیان کارتان وقتی که غذامیخوریدبااوحرف بزنید.چشمانتان رایک دقیقه ببندیدتادنیاازنظرتان دورشود،آنگاه کلامی به خدابگویید.به درون نگاه کنیدونفس عمیقی ازعشق به بیرون بفرستید.این کارباعث میشودکه احساس کنیدخدابه شمانزدیک است وهرگزتنهانیستید.
5-وقتی که هنگام دعاچیزی راتقاضامیکنید،هرگزفراموش نکنیدممکن است چیزهایی که میخواهیدبرایتان خوب نباشد.برای دریافت آنهادعاکنیدامابه خدابگوییددرصورتی خواسته تان رااجابت کندکه مطابق باخواست اوباشدزیراخواست اوجزخیروخوبی نهایی شمانیست.دعاکنید:خدایا!باشدکه خواست توونه خواست من تحقق پذیرد!خداوندچهارپاسخ برای دعاهای مادارد.نخستین پاسخ اومثبت است،یعنی خواست مارااجابت میکند،اماگاهی هم خدانه میگوید.سومین پاسخ منتظرباش است وچارمین پاسخ اماچیزبهتری برایت هست.
6-اگرعزیزانتان ازشمادورند،نگران آنهانباشید،بلکه آنهارابه آغوش پرمهرخدابسپارید.شمانمیتوانیددرکنارآنهاباشید،اماخدامیتواند.
7-هرروزبایدبرای کسانی که باشمابدرفتاری کرده اندیا آنهارادوست ندارید،دعاکنید.نفرت،انزجار،بدخواهی وخشم موانع بزرگی درراه دعا هستند.
8-به خدادعاکنیدتاازشمابرای اجابت دعاهای دیگران استفاده کند.برگرفته ازکتاب باخالق هستیطریقه دعا کردن و طریقه خواستن حاجات چگونه است؟ آیا دعا کردن در روز قیامت جز‌ اعمال خیر محسوب می شود؟ علت را توضیح دهید؟
Submitted by 11 on 2006-12-12.

دعا و مناجات نوعی توسل عاشقانه و پیوند موجودی بی نهایت کوچک و ناتوان به موجودی بی نهایت بزرگ و تواناست . آدمی در دعا و التماس که چونان گدایی دست به درگاه کریم دراز می کند , به حقیقت وجودی خویش نزدیک میشود خود راتهی دست و بی نوا , رانده واز همه جا مانده , حقیر و فقیر , ذلیل و خوار , عاجز و ناتوان و بیچاره و بی پناه می بیند ؛ در این حال حقیقت هستی او که چون سایه ای از هستی خداوند است نمودار می گردد و تنها چیزی که به او نوید و امید میدهدوغرور می بخشد , احساس بستگی به حق و نیاز به خداست .درک این معنا که به او حال میدهدو او رابه عمق جملات شورانگیزی که در دعاها وازجمله دعای کمیل است می رساند . اصولا فلسفه دعا فقر و ضعف بنده (اعم از ضعف ها و نیازهای مادی و معنوی) و غنا و قدرت خالق است.===============اولاً، خدا را درست بشناسید و وجود و حضور او را در هستی و تمامی امور دریابید. ثانیا، مخلصانه و به دور از هرگونه شائبه شرک او را بخوانید؛ به ویژه پس از نمازها و نیز نیمه‏شب‏ها. مسلما خداوند دعاهای خالصانه را مستجاب خواهد کرد، البته عجول هم نباشید. آشنایی و نزدیکی بیشتر با خدا از راه‏های متعددی امکان پذیر است؛ از جمله: الف) سیر و مطالعه در جهان (آیات آفاقی و انفسی)؛ از دیدگاه عاِلم هر جزء عالَم نشانه و آیتی از خدای حکیم است. به قول سعدی: آفرینش همه تنبیه خداوند دل است دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار، ب ) مطالعات فلسفی و تأملات عقلانی، ج ) عرفان نظری و عملی و کشف و شهود باطنی از طریق تصفیه نفس انجام ریاضات شرعیه و پالاییدن دل از زنگار هواها و تعلقات دنیاوی. د ) مطالعه و تدبر در متون دینی؛ مانند قرآن احادیث و دعاها که عالیترین و بهترین گنجینه‏های معرفت الهی هستند و راه‏های ارزشمند و بینظیری در جهت شناخت و تقرب به حق تعالی به روی انسان میگشایند. امتیاز این راه بر دیگر راه‏ها چند چیز است: 1) سهولت و دسترس پذیری، 2) فقدان خطا، 3) ایجاد انس و ارتباط بین فرد و خالق علاوه بر ثمره علمی و معرفتی. خلاصه مطلب این که هر کس خواهان آن است که در دنیا و آخرت به لقاء پروردگار برسد و معصیت و همراهی خداوند را درک نموده و بیواسطه با او سخن بگوید و از جانب او پاسخ بشنود و حاجاتش برآورده شود، میبایست ایمان بیاورد و موحد باشد و اعمال شایسته انجام دهد. «... فمن کان یرجوا لقاء ربه فلیعمل عملاً صالحا ولا یشرک بعبادة ربه احدا» (کهف، آیه 110).علامه طباطباییرحمه الله با استفاده از دو آیه شریفه «وَ إِذا سَأَلَکَ عِبادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ»؛(1) و آیه «ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ»؛(2) استفاده میفرمایند که در استجابت دعا دو چیز معتبر است: یکم) دعوت، خواستن و طلب باشد، آن هم به راستی و صداقت؛ نه که این لقلقه زبان باشد که لفظ «ادعو» آن را میرساند. دوم) فقط از خداوند بخواهد که لفظ «عنّی» همین را میفهماند. بنابراین اگر به یک سبب از هزاران اسباب خارجی اعتماد کند، از خدا نخواسته و در این جا «عنّی» محقق نشده است»(3) و خداوند قول نداده که اگر از دیگران چیزی خواستید، آن را مستجاب کند. حال در هر دعایی این دو شرط مهم تحقق داشته باشد، اجابت حتمی است و اگر هر یک از این دو شرط نباشند در حقیقت دعایی نیست لاجرم خداوند استجابت آن را تضمین نفرموده است؛ بلکه اگر کسی از غیر خدا چیزی بخواهد، خداوند او را به غیر خود واگذار میفرماید. یک. موانع استجابت دعا اهل بیت عصمت و طهارت - که مفسران قرآن کریم هستند - برای استجابت دعا موانعی را ذکر نموده‏اند که به بعضی از آنها اشاره میکنیم. 1.1. غفلت قلب‏ دعا یعنی درخواست از خدای متعال برای برآورده ساختن حاجتی میباشد و طبیعی است که این ارتباط در صورتی مؤثر است که فقط ظاهر دعا مورد توجه نباشد، بلکه در باطن انسان توجه به خدا و تضرع به پیشگاه او شکل بگیرد و انسان فقط خدا را مؤثر در امور بداند. رسول اکرم‏صلی الله علیه وآله میفرماید: «اعلموا ان الله لا یقبل دعاءً عن قلب غافل»؛ «بدانید که خداوند دعائی که از قلب غافل برخاسته باشد قبول نمیکند».(4) در واقع خدای متعال این گونه بندگان خود را تأدیب و تربیت میکند تا از راه خطا بازگشته و مسیر صحیح هدایت الهی را در زندگی خود انتخاب کنند. 2.1. منافات داشتن با حکمت الهی خدای متعال بر اساس حکمت خود، این عالم را طبق قوانین خاص اداره میکند و هیچگاه، این قوانین را نقض نمیکند. بنابراین استجابت دعا باید از مسیر قوانین و سنن الهی جریان یابد و اگر دعایی نقض کننده این مطلب باشد، مستجاب نمیشود؛ زیرا خدای متعال فقط کریم نیست؛ بلکه حکیم نیز هست و هیچ صفتی از صفات او، صفت دیگرش را نقض نمیکند. امام علیعلیه السلام میفرماید: «ان الله سبحانه لا ینقض حکمته فلذلک لا یقع الاجابة فی کل دعوة»؛ «خداوند سبحان حکمت خویش را نقض نمیکند بنابراین هر دعایی را مستجاب نمیسازد».(5) 3.1. عدم مصلحت‏ در ضمن شمارش علل گوناگونی که باعث میشود حاجات انسان سریعاً اجابت نشود، یکی از مهم‏ترین آنها این است که گاهی انسان از خداوند چیزهایی را درخواست مینماید و فکر میکند اجابت آن به نفع او میباشد؛ حال آنکه در واقع اجابت آن درخواست؛ به ضرر او است. این حرف، اشاره به آیه 216 سوره «بقره» دارد که میفرماید: «عَسی أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئاً وَ هُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَ عَسی أَنْ تُحِبُّوا شَیْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَکُمْ...»؛ «چه بسا چیزی را خوش نداشته باشید حال آنکه خیر شما در آن است و یا چیزی را دوست داشته باشید، حال آنکه شرّ شما در آن است...». و همه اینها به خاطر جهل و یا محدودیت‏هایی است که در انسان وجود دارد. 4.1. گناهان اجتماعی گناهان اجتماعی - مثل ترک امر به معروف و نهی از منکر - باعث عدم اجابت دعا است. پیامبر اکرم‏صلی الله علیه وآله فرمودند: «اگر امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنید، بدترین شما بر شما چیره خواهند شد، آن گاه نیکان شما دست به دعا برمیدارند، ولی اجابت نمیشود». دو. آداب دعا در روایات نورانی معصومین‏علیه السلام اموری به عنوان آداب دعا بیان شده که رعایت آنها میتواند در استجابت دعا مؤثر باشد. 1.2. اصرار در دعا یکی از عواملی که سبب استجابت دعا میگردد، اصرار در دعا است خدای متعال بنا به دلایلی گاهی اوقات دعای بنده خویش را سریعاً ا جابت نمیکند؛ حال یا به علت گناهی که انجام داده و باید توبه کند و یا به علت عدم وجود شرایط لازم و نیاز به فرصت برای استجابت دعا از مجرای طبیعی و یا به جهت اینکه خدای متعال میخواهد بنده‏اش، ارتباط خود را با او بیشتر کند و به درگاه او توجه زیادتر داشته باشد. بنابراین اصرار در دعا خود میتواند عاملی در استجابت دعا محسوب شود و خود اصرار ورزیدن در دعا، موجب خشنودی خداوند متعال است. امام باقرعلیه السلام میفرماید: «ان الله عزوجل کره الحاح الناس بعضهم علی بعض فی المسأله و أحب ذلک لنفسه»؛ «بدرستی که خداوند متعال کراهت دارد از اصرار مردم نسبت به یکدیگر برای ادای حاجات، در حالی که آن را برای خود دوست دارد».(6) و نیز میفرماید: «والله لایلحّ عبد مؤمن علی الله عزوجل فی حاجة الا قضاها له»؛ «به خدا قسم اصرار نمیورزد بنده مؤمن بر خداوند متعال برای حاجتی مگر این که آن را برآورده میسازد».(7) رسول اکرم‏صلی الله علیه وآله میفرماید: «ان الله یحب السائل»؛ «خدای متعال درخواست‏کننده را دوست دارد»،(8) بنابراین اصرار در دعا به پیشگاه الهی، گذشته از اینکه موجب برآورده شدن حاجت میشود. فی نفسه امری مطلوب و مورد عنایت خداوند متعال است بدین جهت هیچ‏گاه نباید از تأخیر در استجابت دعا دلگیر و نا امید شد. پیامبر اسلام‏صلی الله علیه وآله میفرماید: «رحم الله عبداً طلب من الله عزوجل حاجة فالّح فی الدعاء استجیب له او لم یستجیب»؛ «خدا رحمت کند بنده‏ای را که از خداوند متعال حاجتی را درخواست کند و بر آن اصرار بورزد. چه حاجتش برآورده شود و چه برآورده نگردد»(9).(10) 2.2. انجام کار نیک‏ همان‏طور که گناه مانع استجابت دعا و سبب محرومیت از لطف الهی است. انجام دادن کار نیک سبب استجابت دعا میگردد و طبیعی است که هر قدر اعمال نیک انسان زیادتر باشد، لطف الهی به او بیشتر است، به خصوص بعضی از اعمال که بسیار در این زمینه مؤثر بوده و عامل ایجاد ارتباط انسان با خدا است؛ مانند نماز که دریچه ملکوت را بر روی انسان باز میکند و زمینه‏ساز استجابت دعا میگردد. بنابراین بعد از هر نمازی، میتوان به استجابت دعایی امیدوار بود. پیامبر اسلام‏صلی الله علیه وآله میفرماید: «من ادّی فریضة فله عندالله دعوة مستجابة»؛ «هر کس نماز واجبی را بجا آورد نزد خدا دعایی مستجاب خواهد داشت».(11) 3.2. عجله نداشتن در اجابت دعا انسان وقتی خواسته‏ای دارد، میخواهد هر چه زودتر به آن برسد؛ اما گاهی صلاح او در آن نیست و یا شرایطش فراهم نشده است و با مدتی صبر و تأمل به خواسته خود خواهد رسید. اما بی تابی و عدم شکیبایی، گاهی سبب ناامیدی میشود و مانعی برای رسیدن به خواسته‏های مورد نظر است. بدین جهت بهتر است همراه با اصرار در دعا، عجله بیش از حد نداشته باشیم. آنچه که وظیفه انسان است دعا کردن و امیدوار بودن است و آنچه که بر عهده خداوند است، اجابت است. بنابراین در آنچه که به خداوند مربوط میشود، مداخله نکنیم که در غیر این صورت به زیان ما تمام شده و مانعی برای وصول رحمت الهی خواهد گشت. امام صادق‏علیه السلام فرمود: «همیشه مؤمن در خیر و آسایش است تا هنگامی که عجله نکند. در غیر این صورت ناامید میشود و دعا را ترک میکند. از امام‏علیه السلام پرسیده شد: چگونه عجله میکند! امام میفرماید: میگوید از فلان زمان دعا کردم اما اجابت نشده است.(12) بنابراین باید امید فراوان داشت و اصرار در دعا نیز ورزید؛ اما عجله نباید داشت که خود مانع تحقق استجابت دعا است. امام صادق‏علیه السلام میفرماید: «ان العبد اذا دعا لم یزل الله تبارک و تعالی فی حاجته ما لم یستعجل»؛ «به درستی که بنده هنگامی که دعا میکند خداوند متعال در صدد برآورده ساختن حاجت او است تا زمانی که او عجله نکند». 4.2. واسطه قرار دادن معصوم‏علیه السلام‏ خداوند متعال میفرماید: «وَ ابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسِیلَةَ»؛ «به سوی خداوند واسطه بجویید»(13) و نیز میفرماید: «وقتی مردم به خود ستم نموده و نزد تو میآمدند و طلب مغفرت میکردند، پیامبر نیز برای آنان استغفار مینمود، خدا را مهربان و توبه‏پذیر مییافتند»(14). 5.2. دعا در مکان‏های مقدس‏ دعا در مساجد، حرم اهل بیت‏علیهم السلام، تربت شهیدان و... زمان هایی که در مظان استجابت دعا هستند (مانند شب قدر، روز عرفه و میلاد و شهادت ائمه اطهار و سحرها)، در سرعت استجابت آن بسیار مؤثر است.--------------پی نوشت ها:1) بقره (2)، آیه 186؛ «هرگاه بندگانم از من سؤال کردند، به درستی که من نزدیک هستم دعای دعا کننده را هرگاه مرا بخواند اجابت میکنم».2) غافر (40)، آیه 60؛ «بخوانید مرا استجابت میکنم شما را».3) المیزان، 2، صص 30 - 33.4) میزان الحکمه،ج 2، ص 875.5) میزان الحکمة، ج 2، ص 876.6) میزان الحکمه، ج 2، ص 880.7) همان‏8) همان‏9) همان، ص 880.10) میزان الحکمه، ج 2، ص 880.11) همان‏12) همان‏13) مائده، آیه 35.14) نساء، آیه 64.

-----------------

به اين مطلب امتياز دهيد:

+14
كاربران حاضر:

شما از امتياز لازم براي پاسخ به موضوع مطروحه دركلوب برخوردار نيستيد.


| زمان ايجاد: 0.0438159 ثانيه. | کاربران آنلاين - 0 | ميهمانان آنلاين - 4 | اين بخش متعلق است به: كانون دانش |

ايميل به مدير سايت | پرسش از مدير | فيد آر اس اس همسنگان | پیشنهاد و انتقاد | شرايط عضويت | توصيه هاي امنيتي