| خانه | ثبت نام | ورود اعضا | جستجو | كلوب ها | چت | بلاگ توییت | نوشته ها | سوالات متداول | همسنگ | لينكها | آمار | راهنما | | فروشگاه |

كلوب ها

كلوب ها :: جستجو در كلوب :: گزينه هاي كلوب :: برترينها در كلوبها


G- کلوب های عمومی > موفقیت > سخن بزرگان درباره قضاوت
php #1
پستها: 382

آف لاين
2011/03/17 19:28:47
سخن بزرگان درباره قضاوت

سخن بزرگان درباره قضاوت

اگر ملتي چيزي را بر آزادي ترجيح دهند، همه چيز را از دست خواهند داد.((ويليام سامرست موام))بايد آزادي را براي مدتي از دست داد، تا بتوان براي هميشه آن را حفظ كرد.((شارل دو مونتسكيو))به دست گرفتن مال خود و انجام وظيفه‌ي خويش، عين دادگري است.((افلاطون))براي اينكه پيش قاضي نروي، پشت سر قانون راه برو.((مثل انگليسي))اگر نمي خواهي در حق تو داوري شود، درباره ديگران داوري نكن.((آبراهام لينكلن))آدم بايد كلاهش را پيش خودش قاضي كند.((مثل ايراني))از روي سوالهاي فرد، بهتر از جوابهاي او مي توانيد درباره اش قضاوت كنيد.((فرانسوا ولتر))اگر يك مقصر، بيگناه دانسته شود بهتر از اين است كه يك بيگناه، محكوم گردد.((مثل فرانسوي))بگذاريد هر كس بر مبناي باور، فكر، آرزو، مطالعه و دانسته هاي خود قضاوت كند، نه اينكه شخص طوطي صفت گفته ديگران را بازگو كند.((ديل كارنگي))نبايد از ظاهر امور قضاوت كرد.((مثل آلماني))روباه نبايد هنگام محاكمه مرغ، قاضي دادگاه باشد.((مثل چيني))زمان درباره همه چيز قضاوت مي كند.((مثل يوناني))عيبهاي ديگران را نبايد با انگشت كثيف نشان داد.((مثل ايتاليائي))قضاوت فوري درباره چيزهايي كه جنبه هاي مختلف دارند، دليل كم عقلي و ديوانگي است.((مونتين))در اين دنيا هيچ كس نمي داند كه در پشت پرده ظاهري حوادث چه مي گذرد. امروز به خوبي بر من ثابت شده كه درباره هيچ چيز نبايد از روي اسناد و ظواهر قضاوت كرد.((فرانسوا ولتر))اگر مي دانيد گناهكار هستيد، بي درنگ و از صميم قلب، گناه خود را به گردن بگيريد.((ديل كارنگي))كسي كه خوشبخت نباشد، گناهكار است.((اپيكتاتوس))از گناه تنفر داشته باش نه از گناهكار.((گاندي))كسي كه به خودش دروغ مي گويد و به دروغ خودش گوش مي دهد، كارش به جايي خواهد رسيد كه هيچ حقيقتي را نه از خودش و نه از ديگران تشخيص نخواهد داد.((داستايوسكي))از مكالمه و پرگويي بيجا نجات پيدا خواهيد كرد، اگر به خاطر بياوريد كه مردم هرگز نصايح شما را قبول نمي كنند، مگر اينكه وكيل مدافع و يا دكتر باشيد و آنها براي شنيدن صحبت هاي شما پول خرج كرده باشند.((جرج برنارد شاو))
يك قهرمان گناهكار در مقابل يك ترسوي بيگناه به زانو در مي آيد.((مثل انگليسي))بهر كار فرمان مكن جز به داد / كه از داد باشد روان تو شاد. جز از داد و خوبي مكن در جهان / چه در آشكار و چه اندر نهان.((فردوسي))در انتخاب دوست مي توان دقت كرد، ولي دشمن را نمي توان به خوبي تشخيص داد.((اسكار وايلد))براي زنده ماندن بايد خود را تطبيق داد و براي تطبيق بايد در خود تغيير ايجاد كرد.((كرت لوين))هر كس ديگران را با معيارها و ديدگاه هاي خود داوري مي كند.((استر هاردينگ))اگر شما از مشتريان خود مراقبت نكنيد، ديگران اين كار را انجام خواهند داد.((گاري ريچارد))بسياري از نتيجه گيري هاي نادرست به دليل فقدان اطلاعات است، نه داوري غلط.((لويزا دبرنادز))فقط دانستن كافي نيست، بايد به كار گرفت، فقط خواستن كافي نيست، بايد انجام داد.((بروس لي))مطالعه اي كه روي صد ميليونر خود ساخته انجام شد، تنها يك وجه مشترك را بين آنان نشان داد. همه اين مردان و زنان بسيار موفق، تنها خوبيهاي مردم را مي ديدند.((ژاك ويزل))هر بار كه در برابر ترس مي ايستيد، قدرت، شهامت و اعتماد به نفس پيدا مي كنيد. بايد كاري را انجام دهيد كه فكر مي كنيد نمي توان انجام داد.((النور روزولت))محاكمه كردن خود از محاكمه كردن ديگران خيلي مشكلتر است. اگر توانستي در مورد خودت قضاوت درستي بكني، معلوم مي شود يك فرزانه تمام عياري.((آنتوان دوسنت اگزوپري))خيلي ها غافل از نقاط قوت يكديگر راهي دادگاه طلاق مي شوند. اين زوجها تابع افراط و تفريط هستند. اول دنبال نقاط قوت هم و برجسته كردن آن مي روند و در نهايت تنها نقاط ضعف را مي بينند.((جان ماكسول))با تغيير الگوهاي فكري مي توان احساس و عاطفه را تغيير داد.((جان ماكسول))در سن هشتاد و سه سالگي از "فرنك لويد رايت" معمار بزرگ و نامدار پرسيدند: از ميان كارهاي بزرگي كه انجام داده اي كدام را بيشتر مي پسندي و او پاسخ داد: كار بعدي را!((جان ماكسول))همه چيز را مي توان تغيير داد و دگرگون كرد به جز گذشت زمان.((هراكليوس))به اين فكر نكنيد كه چرا نمي توان اين كار را انجام داد، به اين بينديشيد كه چگونه مي توان اين كار را انجام داد. در برخورد با هر چالش جديد منتظر راه حل هاي غير متعارف شويد.((جان ماكسول))قابل اعتماد بودن چيزي فراتر از پذيرش مسئوليت است. پذيرش مسئوليت بايد با قضاوت درست همراه باشد.((جان ماكسول))انسان براي پيروزي آفريده شده است؛ او را مي توان نابود كرد، اما نمي توان شكست داد.((ارنست همينگوي))براي قضاوت در مورد موفقيت خودت، ببين چه چيزي به دست آورده اي و در قبال آن چه چيزي از دست داده اي.((دالاي لاما))گِره هايي كه به هزار نامه دادگستري باز نمي شود، به يك نگاه و يا نداي ريش سفيدي گشاده مي گردد.((اُرد بزرگ))زماني كه دانش يك مرد براي موفقيت كافي است، اما تقواي او كافي نيست، هر چه را كه او ممكن است به دست آورد دوباره از دست خواهد داد.((كنفسيوس))هر كس به جهان آمد خانه اي نو ساخت و چون مُرد خانه به ديگري گذاشت. دومي، بنا را به سليقه ي خود تغيير داد، اما هيچ كس در پي اتمام آن برنيامد.((گوته))بكوش تا نيك را از بد بشناسي و از خود نام نكو باقي گذاري؛ بيش از اين دو، چيزي مخواه كه همه چيز را از دست خواهي داد.((گوته))نشان مخصوص ذهن والا اين است كه همواره قضاوت دست اول خود را دارد. هرچه مي گويد ثمره ي خودانديشي او بوده و به خاطر شيوه ي اعلام نظراتش همواره ممتاز است.((آرتور شوپنهاور))هيچ كس اجازه نخواهد داد تا از او بلندتر شويم.((آرتور شوپنهاور))هنگامي كه توان روحي انسان نابود شود و تحليل رود، زندگي در نظرش بس كوتاه و بي ارزش و زودگذر خواهد آمد و در آن هيچ چيز رخ نخواهد داد كه ارزش انگيزش هيجان وي را داشته باشد.((آرتور شوپنهاور))خوب است كه حقيقت كالا نيست و هيچ كس نمي تواند آن را در اختيار تو بگذارد، وگرنه ارزشش را از دست مي داد.((اشو))هميشه دوست داشتم فرصتي دست مي داد تا فروتني را تمرين كنم، اما همواره به ياد مي آوردم كه من مهمتر از آن هستم كه اوقاتم را صرف چنين اموري كنم.((اسحاق سينگر))هيچكس حق ندارد وظايف خود را فداي تمايل دل خويش كند، اما دست كم بايد اين حق را به دل داد كه هنگام عمل به وظايف خويش خشنود نباشد.((رومن رولان))با قضاوت كردن درباره ي ديگران، در حقيقت به بيان و شرح خود مي پردازيد.((وين داير))
آنچه آينده به شما خواهد داد، بستگي به اين دارد كه شما خودتان، امروز چه سرنوشتي را براي فردايتان ذخيره مي كنيد.((كاندز))اگر به قضاوت مردم بنشيني، ديگر زماني براي دوست داشتن آنها نخواهي داشت.((مادر ترزا))تنها تفاوت كسي كه زيبا به نظر مي رسد و كسي كه جذاب نيست، در نوع پيش داوري ما است. هيچ كس روي اين كره زشت نيست؛ مردم تصميم مي گيرند برخي چيزها را زشت بپندارند.((وين داير))توانايي خرد و انديشه بر پايه ي ديدن، پژوهيدن و آزمودن استوار است، نه بر پندار بافي و پيش داوري هاي پوچ و نادرست و شنيده ها.((رستم شهزادي))سكوت هرگز اشتباه نمي كند و هر چه طولاني تر باشد، بهتر قضاوت مي كند.((مثل هندي))گمان مي كنم در بيشتر مراحل زندگي، خودم را پنهان نمودم و از خودم فرار كردم. اما تو... تو پوشش مرا كنار زدي! و من را به خودم نشان دادي.((اليزابت كانينگ هام))او پرسيد: چرا اين كار را براي من انجام دادي؟ من شايسته اش نبودم، هيچ وقت كاري برايت انجام ندادم. شارلوت جواب داد: تو دوست من هستي، اين خودش فوق العاده است.((اي.بي وايت))مي توان دنيا را در يك ذره ي ماسه مشاهده نمود و بهشت را در يك گل وحشي؛ مي توان ابديت را دست گرفت و جاودانگي را در يك ساعت جا داد.((ويليام بليك))در زندگي بايد دو عامل را هدف قرار داد: رسيدن به آنچه كه مي خواهي و لذت بردن از آن.((لوگان پيرسال اسميت))آن كه خواهان آسايش جان و تن است بايد شكيبا و بردبار باشد، در دوستي و داد و ستد با مردم كژي و كاستي و فريبكاري نكند. چون گناهي از كسي بيند و بر او دست يابد، ببخشد و كينه خواه و تيز خشم و دشمن سوز و نابردبار نباشد((بزرگمهر))
به اين مطلب امتياز دهيد:

+2
كاربران حاضر:

شما از امتياز لازم براي پاسخ به موضوع مطروحه دركلوب برخوردار نيستيد.


| زمان ايجاد: 0.0244169 ثانيه. | کاربران آنلاين - 0 | ميهمانان آنلاين - 9 | اين بخش متعلق است به: كانون دانش |

ايميل به مدير سايت | پرسش از مدير | فيد آر اس اس همسنگان | پیشنهاد و انتقاد | شرايط عضويت | توصيه هاي امنيتي