| خانه | ثبت نام | ورود اعضا | جستجو | كلوب ها | چت | بلاگ توییت | نوشته ها | سوالات متداول | همسنگ | لينكها | آمار | راهنما | | فروشگاه |

كلوب ها

كلوب ها :: جستجو در كلوب :: گزينه هاي كلوب :: برترينها در كلوبها


G- کلوب های عمومی > سخن بزرگان > سخن بزرگان درباره استاد
php #1
پستها: 382

آف لاين
2011/04/14 14:01:11
سخن بزرگان درباره استاد

سخن بزرگان درباره استاد

آموزگاران در را باز مي کنند، اما اين تويي که بايد وارد شوي.((گاليله))يک آموزگار ناپخته مي تواند سالها شاگردان خود را گمراه و سرگردان کند.((اُرد بزرگ))استاد بودن در يك فن، بهتر از آن است كه شخص در صد كار دخالت كند و هيچ يك را به خوبي نداند.((مثل فارسي))ارزش استاد را دانستن، هنر نيست، بلكه بايستگي و وظيفه است.((اُرد بزرگ))يك آموزگار مي تواند با رفتار و گفتار خود، كشوري را دگرگون سازد.((اُرد بزرگ))به گمان من انسان براي موفقيت در زندگاني بايد بتواند در چهار زمينه استاد شود : مناسبات، تداركات، نگرش و رهبري.((جان ماكسول))كساني موفق مي شوند و گُل مي كنند كه در تغييرپذيري، استاد باشند.((روزابث موس كانتر))آموزگار و دانش آموز بايد زندگي خود را نمونه و نشانه درخشان آنچه مي آموزند قرار دهند، وگرنه مانند كساني هستند كه راهي را شناخته اند، ولي از آن راه نمي روند و يا مانند بيماراني هستند كه داروي شفا بخش را از طبيب گرفته اند، ولي آن را نمي خورند.((كنفوسيوس))كسب دانش وظيفه اساسي هر انساني است. در [ راه انجام ] اين وظيفه، دانشجو مي تواند و حق دارد كه از آموزگار خود هم پيشي بگيرد و زودتر به مقصد برسد.((كنفوسيوس))شاعر حقيقي مي تواند معلم بشريت باشد.((؟))شاعر، سازي است كه استاد طبيعت ساخته و پرداخته و به دست خود گوشمالي داده است و به هر نسيمي كه بر او بوزد، به نوا مي آيد. ما چون از هيچ باد سختي به صدا نمي آييم، گويندگان را شوريده تصور مي كنيم.((حجازي))تجربه مدرسه اي است كه دانش آموزان خود را با بهايي گران بار مي آورد.((بنجامين فرانكلين))بهترين آموزگار استاد، شاگرد اوست.((اُرد بزرگ))يك مادر خوب به صد استاد و آموزگار مي ارزد.((ژرژ هربرت))آموزشگران، مطلب هاي ساده را مي گيرند و پيچيده مي كنند، ارتباط گران، مطلب هاي پيچيده را مي گيرند و ساده مي كنند.((جان ماكسول))من از هيچ مكتبي پيروي نمي كنم، از هيچ استادي چاپلوسي نمي كنم... ديوانه اي هستم كه قايقم را خود هدايت مي كنم.((گوته))آنچه سبب شود كه نيستي صورت هستي به خود گيرد، آفرينش و خلاقيت است. از اين رو همه هنرها آفريدن است و استادان و هنرمندان همه خلاق و آفرينش گرند.((افلاطون))هميشه با دانشجوياني كه الف و ب مي گيرند مهربان باش؛ شايد يك روز يكي از آنها استاد شود و به دانشگاه برگردد. با دانشجويان جيمي هم مهربان باش؛ شايد يك روز يكي از آنها برگردد و يك آزمايشگاه دو ميليون دلاري براي دانشگاه بسازد!((رئيس وقت دانشگاه بيل))ما كمتر به ياد مي آوريم كه معلم ما به ما چه آموخته، اما كمتر از ياد مي بريم كه ما را چقدر دوست داشته است.((جان ماكسول))پيش از درك و فهم درس، انسان به علاقه و توجه معلم توجه مي كند. مدتها مي گذرد و آموخته ها از ياد مي روند، اما احساس خوشايند ناشي از پذيرش و تاييد از ياد نمي رود.((جان ماكسول))هر كه جور آموزگار نبيند، به جفاي روزگار گرفتار آيد.((؟))عشق، نيازي به آموزگار ندارد.((مثل آلماني))آموزگار مي تواند جهان را تغيير دهد.((لايپ نيتز))شخصيت خودِ آموزگار مهمتر از چيزي است كه تدريس مي كند.((كارل فلينگر))بكوشيد تا در برخورد با هر كس، او را به ديده ي يك آموزگار بنگريد و چيزي از او بياموزيد.((وين داير))اگر اين همه استاد براي پند دادن وجود نداشت، پند گرفتن كار آساني بود.((سيلونه))هيچ هنري دشوارتر از هنر زيستن نيست. براي هنرها و دانش هاي ديگر همه جا استادان بيشمار مي توان يافت. حتي جوانان بر اين باورند كه اين دانش ها را چنان فرا گرفته اند كه مي توانند به ديگران نيز بياموزند. هنر زيستن را بايد انسان در طول مدت عمر بياموزد و شگفت تر آنكه انسان بايد هنر مردان را نيز در طول عمر بياموزد.((سنك))استاد خوب كسي است كه هميشه شاگرد خوبي باشد.((وزيري))شطرنج به شما ياد مي دهد كه در زندگي هدفدار و واقع گرا باشيد؛ تنها با درست شمردن و پذيرفتن اشتباهات است كه مي توانيد نقاط ضعف خود را برطرف كرده، استاد خوبي بشويد.((الكساندر آلخين))آموزش و پرورش ما تاكنون به فكر اين بوده كه دانش آموزان چه مطالبي بايد بياموزند نه اينكه چگونه بهتر مي توانند مطالب را فرا گيرند.((آنتوني رابينز))بسياري از استعدادهاي بشري در نتيجه بيخبري و ناداني پدر و مادر از ميان مي رود. بسا كودكاني كه ممكن بود اگر ايشان را آزاد بگذارند و دنبال فني بفرستند، مردان بزرگي در فنّ خود بشوند و اما استبداد رأي و يك نوع خودخواهي كه در مربيان و راهنماي ايشان بوده، آنها را بر رشته اي راهنمائي كرده است كه با كمال بي ميلي و اكراه آن را پذيرفته اند.((سعيد نفيسي))تجربه، معلم سختگيري است؛ اول آزمايش مي كند و سپس درس مي دهد.((؟))من سكوت را از آدم پر حرف آموختم، بردباري را از نابردبار و مهرباني را از نامهربان. اما شگفت آور است كه قدرشناس اين آموزگاران نيستم.((جبران خليل جبران))پرسش روشن شاگرد از پاسخ استاد ارزشمندتر است.((ارد بزرگ))اگر اميدواري كه رنج تو بار نيكو دهد، هرگز گفتار آموزگاران را خوار مدار و از فرمانشان سرپيچي نكن.((بزرگمهر))اگر به جاي اسلحه با آموزگار به جنگ دنيا مي رفتيم، همه دشمنان نابود مي شدند.((بيسمارك))آدمي شاگردي است كه درد و اندوه او را آموزش مي دهد و هيچ كس بدون احساس اين آموزگار قادر به شناسايي خود نيست.((آلفرد دوموسه))استاد، پرورنده روان است و پدر و مادر، پرورش دهنده جان.((عنصرالمعالي))دست استاد خويش را ببوس، چون او هم پدر است هم پرورنده خرد.((اُرد بزرگ))تاريخ تمام جوامع موجود، تاريخ مبارزات طبقاتي بوده است كه آزاده و برده، پاترسين و پليبن، ارباب و سرف، استاد كارگاه و پيشه ور و روزمزد، در يك كلام، ستمگر و ستمديده با يكديگر ستيزي هميشگي داشته و به پيكاري بي وقفه، گاه نهان و گاه آشكار دست يازيده اند؛ پيكاري كه هر بار منجر به نوسازي انقلابي كل جامعه يا نابودي همزمان طبقات در حال پيكار شده است.((كارل هنريش ماركس))معلم نفس خود و شاگرد وجدان خويش باش.((ارسطو))در بين هنرها موسيقي بيش از همه در عواطف انسان تاثير دارد. يك سمفوني در هر مايه از دست يك استاد، بدون شك بيشتر از يك كتاب اخلاق در دل اثر مي كند.((ناپلئون بناپارت))اگر مردم مي دانستند براي احراز مقام استادي چه رنجها برده ام و چه روزها و شبها جان كنده ام، هرگز از ديدن شگفتي هاي هنريم متعجب نمي شدند.((ميكل آنژ))به درستي، هر كس كه به توفيق بزرگي نايل شده، نمونه و سرمشق يا آموزگار، راهنما و مشاوري داشته است تا راه درست را به او نشان دهد.((آنتوني رابينز))يك پزشك ممكن است در تشخيص بيماري بسيار استاد باشد، اما كار درمان به خوبي پيشرفت نمي كند، مگر آنكه احساس كنيد پزشك به وجود شما اهميت مي دهد.((آنتوني رابينز))آموزگاري كه در سايه‌ي پرستشگاه راه مي‌رود و پيروانش او را در بر گرفته‌اند، چيزي از دانش خود نمي‌دهد، بلكه باور و مهرباني و عشق خود را مي‌بخشد.((جبران خليل جبران))تنها هنرمنداني كه برايشان راه باز مي كنم، كودكان هستند. از نظر من، نقاشي هاي كودكان در زمره‌ي كارهاي استادان قرار دارند.((هنري ميلر))به پيش آييد و در برابر نور طبيعت قرار بگيريد، بگذاريد طبيعت، آموزگار شما باشد.((ويليام وردزورث))بهترين سبب، قلب انسان است. بهترين آموزگار، زمان است. بهترين كتاب، جهان است، بهترين دوست، خداوند است.((مثل يهودي))يك آموزگار، بودن ده تا كُره‌خر را در كلاس درس، به يك دانش‌آموز باهوش برتري مي‌دهد. براستي، حق با اوست، چون وظيفه ي او پرورش روح هوش و استعداد نيست، بلكه بايد حساب دان، لاتين‌شناس و افراد با ايمان تربيت كند.((هرمان هسه))هر جا شاگردي آماده باشد، آموزگار، پيدا مي شود.((مثل))بزرگترين هدف آموزش و پرورش، دانش آموزي نيست، بلكه كنش آموزي است.((هربرت اسپنسر))نشانه ي ناداني شما، ژرفاي باور شما به نبودن دادگري و تراژدي است. آنچه كرمِ صدپا زندگي مي نامد، استاد به آن پروانه مي گويد.((ريچارد باخ))هر آنچه كه يك استاد مي گويد، واژه هايي زيبا هستند كه نمي توانند او را رهايي بخشند؛ آنهم از نخستين حمله ي يك سگ هار در يك چراگاه.((ريچارد باخ))آنچه را كه بيش از هر چيز به يادگيريش نيازمندي بهتر تدريس مي كني.((ريچارد باخ))
تجربه هاي گذشته ي من بهترين مربيان من هستند.((اسپنسر جانسون))
در درون هريك از ما يك راهنما وجود دارد كه در واقع، استادي دروني است كه به ما حكمت مي آموزد و راه را نشانمان مي دهد؛ راهنماي ما خودمان هستيم.((اسپنسر جانسون))
نه هيچ انساني دشمن تو است و نه هيچ انساني دوست تو، بلكه هر انسان، آموزگار تو است.((مثل كهن))
تجربه، بهترين آموزگار است؛ البته با اين شرط كه ما هم دانش آموزان خوبي باشيم.((پيتر مك ويليام))
كمي بزرگنمايي در همه ي ما هست، وگرنه هدفي براي استاد شدن نداشتيم.((ريچارد باخ))
شاگردان، چيزهاي ساده را دشوار مي كنند.((ريچارد باخ))
من به استادهايي كه حتا نمي توانند ناظم مدرسه شوند بدبين هستم.((فرناندو پسوا))
شاگرد بودن، از مقام تان نمي كاهد. به راستي، شاگرد بودن در دنيا، توانايي هايي به شما مي دهد كه براي افرادي كه آماده ي پذيرش اين نقش نيستند، ناديدني است.((شري كارتر اسكات))
براي تمام و كمال پذيرفتن نقش خودتان به عنوان شاگرد زندگي، بايستي، توانايي تكاپوي آسان از "دانستن" به "ندانستن" را در خودتان بپرورانيد؛ كه به نوبه ي خود سبب بارها جابه جايي شما از استادي به شاگردي است.((شري كارتر اسكات))
شما خود به تنهايي، مدبرترين آموزگار خود هستيد. در ژرفاي وجودتان، آنچه را كه بايد بدانيد، مي دانيد.((شري كارتر اسكات))
اينكه مي گويند استاد بيش از شاگرد مي آموزد، تنها يك انديشه نيست.((زيگ زيگلار))
همه چيز در يك انديشه خلاصه [=كوتاه] مي‌شود، ولي استادان روانشناس، آن را به شكل‌هاي گوناگون بيان مي‌كنند. آنچه وجود دارد، تنها يك انديشه است و بس! آن هم دو گونه بيشتر نيست؛ يا "روشن" است يا "خاموش".((استيو هارديسون))
گاهي، درد و رنج، بهترين دوست و آموزگار ماست.((آنتوني رابينز))
هدف نهايي يادگيري در كلاس، خشنودي آموزگار است.((آبراهام مازلو))
در كلاس‌هاي عادي، بچه‌ها بسيار زود ياد مي‌گيرند كه پاداش آفرينش، تنبيه است، در حالي كه تكرار پاسخي كه از بر كرده‌اند، پاداش در بر دارد و به جاي اينكه مسأله را درك كنند، بيشتر روي چيزهايي كه آموزگار از آنها مي‌خواهد، تمركز پيدا مي‌كنند.((آبراهام مازلو))
بهترين شيوه‌ي تدريس اعم از اينكه جستار درس، رياضي، تاريخ يا فلسفه باشد، اين است كه شاگردان را از زيبايي‌هاي پيرامونشان آگاه سازيم.((آبراهام مازلو))
ما بايد به شاگردان خود بياموزيم، چگونه آفريننده باشند، يعني دست كم بتوانند با نوآوري‌هاي امروز روبرو شوند و آنها را بپذيرند و دست به نوآوري بزنند؛ از دگرگوني نهراسند، بلكه در پذيرفتن دگرگوني‌ها و نوآوري‌ها آسوده باشند و در صورت امكان، بهترين روش اين است كه حتي بتوانند از دگرگوني و نوآوري‌ها لذت ببرند.((آبراهام مازلو))
آن گونه آموزش و پرورشي "خوب" است كه در جهت سازندگي هر چه بيشتر شاگرد باشد و به او كمك كند راستگو‌تر، بهتر، زيباتر و يگانه‌تر بشود.((آبراهام مازلو))
چنانچه مي‌خواهيد در هر كاري به مهارت، چيرگي و استادي برسيد، مي‌بايست به درستي بدانيد چه مي‌خواهيد و دريابيد كه براي دستيابي به آن، به چه چيزي نياز داريد.((آنتوني رابينز))
داشتن يك استاد خوب در زندگي انسان بسيار سودمند است؛ استادي كه بتواند شناخت درون را به ما بياموزد.((استيو چندلر))
با سپردن خود به دست يك مربي آگاه، نه تنها ناتوان‌تر نمي‌شوي، بلكه احساس توانمندي بيشتري خواهي كرد.((استيو چندلر))
آن كس كه از اساس آموزگار باشد، تمام امور را تنها در رابطه با شاگردانش جدي مي پندارد، حتي خودش را.((نيچه))
فراموش نكنيم كه استادان نثر تقريبا هميشه، خواه در ميان همگان يا تنها براي نزديكان خود، شاعر بوده اند. در حقيقت تنها از دريچه شعر است كه مي توان نثري خوب نوشت.((نيچه))
استادان درجه دو با نزديك شدن پايان كار عصبي مي شوند و نمي توانند با آن غرور و تعادل آرامي كه براي مثال خليج "ژنوا" در پاي كوه "پور توفينو" به دريا فرو مي ريزد، كار خود را به پايان رسانند.((نيچه))
آن كس كه هميشه شاگرد باقي مي ماند، زحمت هاي آموزگارش را به خوبي جبران نمي كند.((نيچه))

آموزگار آن است كه شاگردانش تا ابد شاگرد باقي بمانند.((نيچه))


بدترين پاداش يك استاد اين است كه دانشجويانش تا ابد شاگرد وي باقي بمانند.((نيچه))آن كه در شناخت سرچشمه هاي كهن استاد شده است، سرانجام به جست و جوي چشمه هاي آينده و سرچشمه هاي تازه بر مي خيزد.((نيچه))دوست مي بايد در پي بردن و دم فرو بستن استاد باشد: همه چيز را به چشم نبايد ديد. رويايت بايد بر تو فاش كند كه دوست ات در بيداري در چه كار است.((نيچه))همه‌ي ما بايد شاگردان مكتب كارهاي نادرست ديگران باشيم.((جيم رآن))تجربه، آموزگار بزرگي‌ست. تجربه، حقايق زندگي را به شما مي‌آموزد و شما را پخته مي‌كند.((كيم وو چونگ))هر چيزي مي‌تواند آموزگاري بزرگ براي شما باشد و هر مكاني، يك مدرسه كه در آنجا چيزي بياموزيد.((كيم وو چونگ))يك رقيب [=هم‌چشم] راستين، حتي مي‌تواند بهتر از يك دوست و يا آموزگار باشد.((كيم وو چونگ))فرياد كشيدن بر سر شاگرداني كه خوب درس نمي‌خوانند و سبب دردسر هم هستند و نيز سرزنش آنها، كاري از پيش نمي‌برد. بايد به آنها دلبستگي نشان داد و شايستگي‌هاي بي‌همتايشان را كشف كرد.((كيم وو چونگ))اگر بخواهيد به بزرگي، آوازه و كاميابي برسيد، بايد در پيشه يا مهارتي شاگردي كنيد.((آلبرت آلن))چه دارنده‌ي شركت، مدير، آموزگار، پدر، مربي يا فقط يك دوست باشيد، اگر بخواهيد در قبال مردم ديگر كامروا شويد، بايد در هنر سپاسگزاري مهارت پيدا كنيد.((جك كانفيلد))تا هنگامي كه ديدگاه‌ ديگران را بر پايه‌ي آگاهي خويش نپذيريد، حتي بزرگترين استادان جهان هم نمي‌توانند چيزي به شما بياموزند.((وين داير))چنانچه شاگرد آماده باشد، آموزگار در دسترس او قرار مي‌گيرد.((مثل كهن))اشتباهات، بزرگترين آموزگار به شمار مي‌آيند.((پرمودا باترا))نسبت به شكست، بيش از اندازه حساس نباشيد. اشتباهات و شكست‌ها بهترين آموزگاران شما هستند.((پرمودا باترا))هر فردي، هم آموزگار است و هم دانش‌آموز. شما ياد مي‌گيريد و سپس، آموزش مي‌دهيد. فراموش نكنيد كه يادگيري همراه با آموزش و آموزش، همراه با يادگيري است.((پرمودا باترا))هر كس خود را بر مردم پيشوا قرار داد، نخست پيش از تعليم ديگران به تعليم خويشتن بپردازد و تأديب خويشتن را پيش از تأديب زبانش انجام دهد و آن كس كه به تعليم و تربيت خويشتن بپردازد، از معلم و مربّي مردم، به تجليل و تعظيم شايسته‌تر است.((امام علي (ع)))شاگرد از استاد خود والاتر نيست، و نه نوكر از اربابش.((انجيل متي))‌به ديگران علم بياموزيد و (با شاگردان خود) ‌با خشونت رفتار نكنيد زيرا آموزگار با اخلاق بهتر از آموزگار خشن است.((حضرت محمد (ص)))كسي كه نسبت به دنيا بي‌اعتنا باشد، (زرق و برق دنيا او را به طرف انحراف نكشاند) خداوند بدون شاگردي به او علم مي‌آموزد (سختي‌هاي مسائل علمي را براي او روشن مي‌كند) و او را (نسبت به موضوعات مختلف) آگاهي مي‌دهد.((حضرت محمد (ص)))

‌همانا خداوند بزرگ مرا نفرستاده است در حالي كه اشكال‌گير و اشكال‌تراش باشم ولي مرا آموزگاري آسان‌گير (براي هدايت بشريّت) فرستاده است.((حضرت محمد (ص)))


به اين مطلب امتياز دهيد:

+19
كاربران حاضر:

شما از امتياز لازم براي پاسخ به موضوع مطروحه دركلوب برخوردار نيستيد.


| زمان ايجاد: 0.0361190 ثانيه. | کاربران آنلاين - 0 | ميهمانان آنلاين - 32 | اين بخش متعلق است به: كانون دانش |

ايميل به مدير سايت | پرسش از مدير | فيد آر اس اس همسنگان | پیشنهاد و انتقاد | شرايط عضويت | توصيه هاي امنيتي