| Home | Register | Members area | Search | Forum | Chat | Blogs | Articles | FAQ | Subscription | Links | Statistics | راهنما | | فروشگاه |

Blogs (اقتصاد-بورس-خودرو)

Category
All categories (142)
Other (0)
هنر (2)
هنر - نقاشی (0)
هنر - عکاسی (0)
هنر-سینما (0)
اقتصاد (7)
اقتصاد - بورس (48)
اقتصاد- بورس - پتروشیمی و پالایشی (2)
اقتصاد-بورس-بانک و بیمه (1)
اقتصاد-بورس-خودرو (3)
اقتصاد-بورس-دارو (1)
اقتصاد-بورس-سیمان و ساختمان (3)
اقتصاد-بورس-غذایی (0)
علوم مهندسي (1)
علوم مهندسی - رایانه (11)
علوم انساني (0)
علوم انسانی - ادبیات (35)
علوم تجربي (2)
عمومی (26)

Subjectباکیفیت‌ترین خودروی ساخت داخل کدام است؟
Messageاز میان 41 خودرو مورد بررسی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، 21 خودرو با درجه کیفی یک ستاره تولید می شوند.
در این بین رنو ساندرو دارای بالاترین کیفیت است


ادامه مطلب
Author: kumars Creation date: 2016/12/02 08:41:01Full text

Subjectخكاوه
Messageمجمع خکاوه----این مجمع « تصمیم گیری در خصوص تکالیف مقرر در ماده ۱۴۱ قانون تجارت» را در دستور کار خود داشت. از آنجا که زیان انباشته خکاوه به حدی رسیده که این شرکت را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت می کند، مجمع باید یکی از گزینه های موجود را برای خروج از این ماده انتخاب می کرد. گزینه ...
Author: kumars Creation date: 2014/12/02 09:42:32Full text

Subjectنکته های 93 شرکتهای خودرو ساز و قطعه ساز
Messageدوستان گرامی
در این تاپیک نکته هایی را که درنگاه بلند مدت نسبت به شرکتهای خودرو ساز و قطعه ساز باید لحاظ گردد را به مرور گرد آوری می کنیم .

امید که ما را در این راه یاری نمایید.
Author: kumars Creation date: 2014/05/08 11:32:46Last update: 2014/05/08 11:52:47Full text


| Processing time: 0.0237050 sec. | Users online: - 0 | Guests online: - 5 | اين بخش متعلق است به: كانون دانش |

Feedback | پرسش از مدير | RSS News Feeds | Testimonials | Terms Of Use | Privacy Statement